11 กันยายน 2558

[Walkthrough] บทสรุป Dragon Quest I เครื่อง iOS และ Android


15 ข้อพิชิตเกม Dragon Quest I ภาค iOS และ Android

เมื่อตั้งชื่อตัวละครเสร็จ เราก็จะมาอยู่ใน "Tantegel Castle"

1. เราจะได้รับมอบหมายให้ไปปราบ "Dragonlord" เมื่อคุยกับพระราชาสำรวจหีบทั้ง 3 จะได้เงิน 120G, "Torch""Magic Key" และก่อนออกจากห้อง ทหารจะแนะนำให้เราใส่อาวุธเสียก่อน มี "Bamboo Spear" มาให้ตั้งแต่เริ่มเกม