24 กุมภาพันธ์ 2555

Android News: Box.net ใจดีให้พื้นที่ 50gb สำหรับเหล่าหุ่นกระป๋อง


Box for Android : Online Storage and Sharing ลักษณะการทำงานคล้ายๆ Dropbox ใจดีให้พื้นที่ 50gb สำหรับเหล่าหุ่นกระป๋องทุกยี่ห้อ